Duizenden jaren geleden is er een zandrug ontstaan. Op de rug hiervan is men met het bouwen van een dorp begonnen.Aan de zuidkant van deze zandrug was er een getijdengeul die doorliep tot ongeveer het midden van het huidige dorp, en daar naar het oosten afboog. In de loop der tijd ontstonden er duinen en een strandwal, waardoor het achterliggende gebied geheel droog kwam te liggen. Aangezien de bodem van de getijdengeul uit zand bestond zakte deze minder en kwam dus hoger te liggen. Zo is dus deze zandrug ontstaan. Hierop vond de eerste bebouwing plaats.

Wijdenes dankt zijn naam waarschijnlijk aan een ScandinaviŽr (Roelof van Wienesse) die er een kasteel bouwde, en er van ca. 820 tot 890 heeft gewoond.

Hierna volgde het tijdperk van de Roomse rechters. Zodoende werd Wijdenes een Rooms kerkdorp met als beschermheilige Sint Ludgerus. In die periode is er een klooster gebouwd voor de orde der Karmelitessen. Het stuk grond waar het ooit heeft gestaan heet nu nog de Cloosterweide.

Vanaf 999 heersten de Vrije Westfriezen. Deze werden op hun beurt in 1282 door graaf    Floris V (1256-1296) na een mislukte poging enkele jaren eerder, met  zijn vloot verslagen tussen Wijdenes en Schellinkhout. Waarschijnlijk heeft deze Floris het kasteel van Roelof van Wienesse veroverd en versterkt. Waar dit kasteel  heeft gestaan is niet bekend, maar waarschijnlijk ergens buiten de dijk (in het huidige Markermeer dus) aangezien er in 1434 een nieuwe dijk werd gebouwd, waardoor er ca. 60 hectare land buitendijks kwam te liggen. Floris V heeft ook kasteel Radboud in Medemblik gebouwd.

 In 1500 stonden er ongeveer 100 huizen in Wijdenes.

Tot 1970 was Wijdenes, samen met Oosterleek en Schellinkhout een zelfstandige gemeente. Vanaf deze tijd viel het onder Venhuizen, samen met Hem, Oosterleek en Schellinkhout. Tot de plaats behoorden de buurtschappen Wijmers, Twuiver, Kraaienburg en de Molentjes,

Per 1 januari 2006 is Wijdenes tot de gemeente Drechterland gaan behoren, omdat de gemeenten Venhuizen en Drechterland zijn samengevoegd.

Oude geschreven namen van Wijdenes zijn: Widenesse (1311), Widenes (ca. 1513), en Wijnes (1637). De dialectische uitspraak is Woidenes, maar ook wel Venès. De betekenis van de naam Wijdenes is meestal een aanduiding voor een wijde (brede of uitgestrekte) nes (=drassig, buitendijks land). Volgens Claes Nanninga, een geschiedschrijver uit de 17e eeuw, heeft Wijdenes, of een deel daarvan, tussen 1285 en 1321 Nieuwer Wikke geheten, aangezien na een dijkdoorbraak de bevolking zich op een nieuwe plaats moest vestigen.

(Bron van de laatste alinea: Jan Pannekeet en Dr. G. Karsten)

Free counter and web stats Motigo Webstats - Gratis web site statistieken Eigen homepage website teller