. Er zijn niet veel panden meer in Wijdenes, die na ruim 100 jaar nog in handen van dezelfde familie zijn. Het pand aan de Kerkbuurt 19 is dat wel. Op 30 oktober 1877 kocht Klaas Kooiman Wzn.deze boerderij op een openbare verkoping. 16 Jaar later, op 20 december 1893, verkocht hij de boerderij, het erf en wat boomgaarden voor fl. 6000,- aan zijn schoonzoon Jacob Ter hofstede, die er met zijn vrouw Trijntje Kooiman ging wonen. Ter Hofstede is geen Westfriese naam,
want daar is hij te lang voor. Westfriezen heten Appel, Steen, Bakker, Vis of Ham. Korte, krachtige namen. Er zijn aanduidingen dat de familie uit Gelderland kwam. In 1788 was er al een Willem Hendriksz. Ter Hofstede die diaken was. Vanaf 1790 komt hij in de schepenrol voor als vroedschap der stede Wijdenes en Oosterleek. De boerderij diende als woonhuis voor 2 families. De familie Spoelder woonde er ook. Toen de zoon van Jacob en Trijtje moest trouwen kwam hij bij zijn ouders wonen. Jaap 1 en Jaap 2 werden ze genoemd. Jaap 2 kreeg ook weer een zoon: Jaap 3. Niet hij is in de stolp gaan wonen, maar zijn jongste broer Jan, die er nog steeds met zijn vrouw Corrie woont. Trijntje, de vrouw van Jaap 1 was een hardewindsvrouw. Wanneer er een bevalling plaats vond in het dorp dan waarschuwde je eerst de hardewindsvrouw. Zij maakte alles in orde voor de bevalling en keek of het al nodig was de dokter te waarschuwen. Daarna werd haar taak overgenomen door de baker. Het kwam wel voor dat bij en hele snelle bevalling de hardewindsvrouw het kind moest halen omdat de dokter te laat was. De tijden zijn veranderd!