Ik moest opeens denken aan het huis van de familie Waterhout, dat heet Molenerf. Jan van Huistede woonde er vroeger en hij was huisschilder en de schilder van het bord.
Toentertijd schreef mijn neef Jan Koeman in de dorpskrant over de geschiedenis van Wijdenes. Uit oude geschriften bleek dat er sprake was van 3 meelmolens in Wijdenes.
De stofmolen natuurlijk,die nog steeds te bewonderen is,en aan de Hemmerdijk stond. Het is oorspronkelijk een Zaanse molen, en is in 1911 gekocht door familie Honig voor fl. 2000,- In 1924 werd er een stuk aangebouwd om daar een electriche maalinstallatie in te zetten. Tot 1951 heeft de molen dienst gedaan, en is toen aan de gemeente Venhuizen verkocht. Hierna hebben er verschillende activiteiten in plaats gevonden, zoals kantklossen, een knutselclub, bibliotheek, oefenruimte voor de plaatselijke band (Venus five) etc In die tijd bestond de Molenweg nog niet. Het was toen een wat verharde weg die tot aan het Vinkenbuurtje liep. Verder was het een dijk net zoals de Wijmers vanaf de hoek tot aan de dijk (wandelpad) In de winter legde men planken van het Vinkenbuurtje tot aan de molen.Met een kruiwagen kon je dan bij de molen komen. Dan is er nog een meelmolen geweest aan de Blokdijk,waar nu het huis van Bakker staat. Er zou een derde molen op het erf van Huistede hebben gestaan, en naar aanleiding hiervan heeft Jan van Huistede het bord gemaakt. Of deze molen hier echt gestaan heeft betwijfel ik. Molens moesten wegens het brandgevaar buiten het dorp staan, en ook nog vol op de wind. Dus plaatste men ze buiten of aan de rand van het dorp en er meestal niet midden in. Jammer dat er van al die molens rondom het dorp nog maar eentje over is.