Grootvader en het weer

Mijn grootvader wist veel over het weer.
Veel mensen hadden een weerglas, waar men alle dagen naar keek. Even tikken tegen het glas en men zag of het wijzertje voor of achter uit ging.

Mijn grootvader keek altijd naar de lucht en ik herinner mij zijn vele uitspraken. Een kring om de zon is don.
Dan kwam er altijd regen. Kring om de maan kan vergaan, dan was het niet zeker of er regen zou komen.
's Avonds de lucht rood, 's morgens mooi weer aan boord. 's Morgens de lucht rood, 's avonds water in de sloot.
Waren er windveren in de lucht dan kwam er wind aan. Schapen wolken in de lucht, dan regende het binnen drie dagen.
Wij hielden er op ons werk buiten op het land rekening mee, en vroegen grootvader vaak wat hij van het weer dacht. Of zijn voorspellingen altijd uit kwamen durf ik niet te beweren.
Ook de maan had invloed op het weer. Begon het met opkomende maan te vriezen, dan vroor het zeker een week! Bij maansverduistering (van half naar vol) dan draaide de wind altijd naar het westen.
Ging het winteren dan zat de wind in het oosten en vroor het weer een tijdje.
Op 8 Maart 1951 is mijn grootvader overleden. Hij was toen 92 jaar en daarmee de oudste dorpsbewoner van Wijdenes in die tijd. Piet Singer, de vader van Piet en opa van Pieter Singer, schreef er een gedicht over,wat opgenomen werd in het dagblad van West-Friesland. Dat het leven van mijn grootvader niet altijd over rozen was gegaan, werd door Piet Singer duidelijk beschreven.

In memoriam van opa Ham.

Een goed besteed en zorgzaam leven,
is uit ons dorpje heen gegaan.
De goede dood gaf eeuwig vrede,
heeft mild zijn machtig werk gedaan.

In des levens donkere dalen,
zag hij 't noodlot in 't gelaat.
Dreigden diepten zonder gronden.
Zocht naar bijstand,vroeg om raad.
Star vertwijfeld werd gestreden,
tegen armoe 't zwaard gericht.
Zoekend langs de harde wanden,
naar geluk,liefde en licht.
Zo heeft hij het pad behouden,
langs de afgrond van gemis.
Zo wist hij iets te bereiken,
na levens angst en droefenis.

Toen zijn levensavond daalde,
werd een rustoord hem bereid.
Leefde hij nog vele jaren,
in voorspoed en tevredenheid.
Een goed besteed en zorgvol leven,
is uit ons dorpje heengegaan.
De goede dood gaf eeuwig vrede,
aan een zwaar beproefd bestaan.