Het spoortje (2)

De nieuwbouw op het terrein van de Zaaizaad heet de Trambaan en het huis tegenover de Trambaam heet 'Op de Trambaan' Deze namen herinneren aan het spoortje dat erliep. In het begin van de twintigste eeuw kwam er al meer behoeftte aan (sneller) vervoer naar de steden, maar ook naar het buitenland. In 1913 werd de spoorlijn Hoorn-Bovenkarspel aangelegd, en in 1927 werd die doorgetrokken naar Enkhuizen. De trein reed 6x per dag van Hoorn naar Enkhuizen en andersom en de rit duurde een uur. In die tijd kostte een kaartje tweede klasse 50 cent en een kaartje derde klassse 35 cent. Een eerste klasse was er niet. De banken in de tweede klasse waren met pluche bekleed, en die in de derde klas waren van kaal hout.

Geen enkele Wijdenesser haalde het in zijn hoofd om tweede klasse te gaan reizen, behalve de burgemeester. Er was in de dorpen geen beveiliging in de vorm van stoplichten of slagbomen. Als het spoor het dorp naderde begon hij luid te bellen en als hij de Dorpsweg kruistte stapte de conducteur uit om de mensen te waarschuwen voor het naderende gevaar. In het begin was het een echte locomotief die de wagons voorttrok, later kreeg het meer de vorm van een tram, vandaar de naam Trambaan. Er was ook een station in Wijdenes. Hier woont nu Cees Morsch, en het staat vlak bij de molen voor de ingang van het voetbalveld. Natuurlijk kon je niet alleen daar instappen, want er waren nog veel meer kleine haltes tussen en in de dorpen. Ik heb er vaak mee gereisd toen ik in Hoorn op school zat. In 1936 is het spoorlijntje opgeheven.